vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne

Aktualności

Zmiany harmonogramu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

21.07.2016

Komunikat dotyczący zmiany harmonogramu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017, wraz z zarządzeniem zmieniającym

logo MKO
Warszawa, 20 lipca 2016 r.
 
KPU.571.1.2.2016.AP
 
REKRUTACJA DO SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY  2016/2017
    Komunikat         
Dyrektorzy   Szkół Ponadgimnazjalnych  oraz Rodzice i Absolwenci gimnazjów z woj. mazowieckiego
 
dotyczy: procesu rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.
 

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością terminowego dostarczenia do Komisji Rekrutacyjnych zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do szkół kształcących w zawodach, którzy muszą wykonać badania lekarskie, Mazowiecki Kurator Oświaty przesunął termin na potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, w tym składania zaświadczeń lekarskich, z dnia 26 lipca na 29 lipca do godz. 12.00. W związku z powyższym, przesunięciu uległy pozostałe terminy, w tym terminy przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej. Zmiany te dotyczą liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży.

Proszę o zapoznanie się z nowym harmonogramem do Zarządzenia Nr 44

Ponadto, Mazowiecki Kurator Oświaty informuje, że jeśli pomimo przesunięcia terminu, wykonanie badań i dostarczenie zaświadczenia nie będzie możliwe (wyłącznie z powodu zbyt późnego terminu wizyty lekarskiej ustalonego przez ośrodek zdrowia) kandydaci lub ich rodzice/opiekunowie prawni powinni złożyć oświadczenie informujące o braku możliwości jego przedłożenia w terminie z podaniem daty wyznaczonego badania do Komisji Rekrutacyjnej w szkole, do której zostali zakwalifikowani, najpóźniej do 29 lipca do godz.12.00.  Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły z ww. powodów podlegać będą procedurze odwoławczej zgodnej z art. 20zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.) Komisje Rekrutacyjne będą przyjmować tych kandydatów w pierwszej kolejności. Po uzyskaniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu kandydaci są zobowiązani do jego niezwłocznego dostarczenia do szkoły.         

Z poważaniem    

Mazowiecki Kurator Oświaty     

Aurelia  Michałowska   

eLO! VULCAN

28.06.2016

Drodzy Gimnazjaliści, Szanowni Państwo,

Zbliża się czas ogłoszenia list zakwalifikowanych do szkół. Informujemy, że z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się:

- na listach wywieszonych w szkołach (przypominamy, że jest to jedyna formalnie wiążąca forma publikacji wyników rekrutacji),

- po zalogowaniu się w systemie na konto kandydata,

- za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO! (aplikacja sama poinformuje o wynikach niezwłocznie po ich opublikowaniu) – dla użytkowników systemu Android.

Aplikację można pobrać tutaj: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.vulcan.elo

                                                                       

Informacja o badaniach lekarza medycyny pracy Gmina Karczew

18.05.2016

Informacja o badaniach lekarza medycyny pracy


INFORMACJA ws. BADAŃ LEKARSKICH KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKÓŁ ZAWODOWYCH /TECHNIKUM I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA/ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYCM JEST GMINA KARCZEW tj. „Zespół Szkół w Karczewie” Informuję, że zgodnie z harmonogramem naboru na rok szkolny 2016/2017, ustalonym zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty- kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani w procesie rekrutacji do szkół zawodowych tj. technikum i zasadniczej szkoły zawodowej: 1. W terminie od 18.07.2016 r. od godz. 9,00 do 19.07.2016 r. do godz. 16,00 zobowiązani są do odebrania w szkołach zawodowych, do których zostali zakwalifikowani - odebrać skierowania do lekarza medycyny pracy. Zgodnie z informacją uzyskaną          w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku placówki, które będą wykonywały bezpłatne badania lekarskie dla szkół Powiatu Otwockiego / w celu ustalenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu/ są: - FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o. (tel. 22 535 91 91) miejsce wykonywania badań – Warszawa ul. Sapieżyńska 10 oraz ul. Marynarska 13 - Petra Medica Sp. o.o. (tel. 22 740 20 20) miejsce wykonywania badań – Warszawa ul. Grochowska 166

 1. W terminie do 25.07.2016 r. do godz. 16.00 kandydaci zobowiązani są dostarczyć do szkoły zawodowej, do której zostali zakwalifikowani, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, (o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu), które jest warunkiem znalezienia się na liście przyjętych do szkoły kształcącej w zawodzie
 2. W sytuacji niemożności uzyskania zaświadczenia w ww placówkach medycznych, kandydaci mogą zgłosić  się  ze  skierowaniem  wydanym  przez  szkołę  zawodową,  do

dowolnego lekarza  medycyny  pracy  (usługa płatna).

Informacja o badaniach lekarza medycyny pracy


INFORMACJA ws. BADAŃ LEKARSKICH KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKÓŁ ZAWODOWYCH /TECHNIKUM I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA/ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYCM JEST GMINA KARCZEW tj. „Zespół Szkół w Karczewie” Informuję, że zgodnie z harmonogramem naboru na rok szkolny 2016/2017, ustalonym zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty- kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani w procesie rekrutacji do szkół zawodowych tj. technikum i zasadniczej szkoły zawodowej: 1. W terminie od 18.07.2016 r. od godz. 9,00 do 19.07.2016 r. do godz. 16,00 zobowiązani są do odebrania w szkołach zawodowych, do których zostali zakwalifikowani - odebrać skierowania do lekarza medycyny pracy. Zgodnie z informacją uzyskaną          w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku placówki, które będą wykonywały bezpłatne badania lekarskie dla szkół Powiatu Otwockiego / w celu ustalenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu/ są: - FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o. (tel. 22 535 91 91) miejsce wykonywania badań – Warszawa ul. Sapieżyńska 10 oraz ul. Marynarska 13 - Petra Medica Sp. o.o. (tel. 22 740 20 20) miejsce wykonywania badań – Warszawa ul. Grochowska 166

 1. W terminie do 25.07.2016 r. do godz. 16.00 kandydaci zobowiązani są dostarczyć do szkoły zawodowej, do której zostali zakwalifikowani, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, (o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu), które jest warunkiem znalezienia się na liście przyjętych do szkoły kształcącej w zawodzie
 2. W sytuacji niemożności uzyskania zaświadczenia w ww placówkach medycznych, kandydaci mogą zgłosić  się  ze  skierowaniem  wydanym  przez  szkołę  zawodową,  do

dowolnego lekarza  medycyny  pracy  (usługa płatna).

 vx

informacja dla kandydatów - badania lekarskie z zakresu medycyny pracy

16.05.2016

INFORMACJA ws. BADAŃ LEKARSKICH KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

 DO SZKÓŁ ZAWODOWYCH  /TECHNIKUM I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA/ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYCM JEST POWIAT OTWOCKI tj. „Ekonomik i Nukleonik”

 

Informuję, że zgodnie z harmonogramem naboru na rok szkolny 2016/2017, ustalonym zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty -  kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani w procesie rekrutacji  do szkół zawodowych tj. technikum i zasadniczej szkoły zawodowej :

 1. W terminie od 18.07.2016 r. od godz. 900 do 19.07.2016 r. do godz. 1600 zobowiązani są do odebrania w szkołach zawodowych do których zostali zakwalifikowani  - odebrać skierowania do lekarza medycyny pracy . Zgodnie  z informacją uzyskaną w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku  placówki, które będą  wykonywały bezpłatne badania  lekarskie  dla szkół Powiatu Otwockiego /Ekonomik i Nukleonik/ w celu ustalenia  braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  są:

- FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o. ( Tel. 22 535 91 91)

miejsce wykonywania badań – Warszawa   ul. Sapieżyńska 10 oraz ul. Marynarska 13

 

- Petra Medica Sp. o.o. (Tel. 22 740 20 20)

miejsce wykonywania badań – Warszawa   ul. Grochowska 166

 

 1. W terminie  do 25.07.2016r. do godz.  1600 kandydaci zobowiązani są dostarczyć do szkoły zawodowej , do której zostali zakwalifikowani, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ,
  (o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu),  które jest warunkiem znalezienia się na liście przyjętych do szkoły kształcącej w zawodzie.
 2. W sytuacji niemożności uzyskania zaświadczenia placówkach medycznych , kandydaci mogą zgłosić się, ze skierowaniem wydanym przez szkołę zawodową, do dowolnego lekarza medycyny pracy (usługa płatna).

  INFORMACJA ws. BADAŃ LEKARSKICH KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

   DO SZKÓŁ ZAWODOWYCH  /TECHNIKUM I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA/ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYCM JEST POWIAT OTWOCKI tj. „Ekonomik i Nukleonik”

   

  Informuję, że zgodnie z harmonogramem naboru na rok szkolny 2016/2017, ustalonym zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty -  kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani w procesie rekrutacji  do szkół zawodowych tj. technikum i zasadniczej szkoły zawodowej :

  1. W terminie od 18.07.2016 r. od godz. 900 do 19.07.2016 r. do godz. 1600 zobowiązani są do odebrania w szkołach zawodowych do których zostali zakwalifikowani  - odebrać skierowania do lekarza medycyny pracy . Zgodnie  z informacją uzyskaną w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku  placówki, które będą  wykonywały bezpłatne badania  lekarskie  dla szkół Powiatu Otwockiego /Ekonomik i Nukleonik/ w celu ustalenia  braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  są:

  - FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o. ( Tel. 22 535 91 91)

  miejsce wykonywania badań – Warszawa   ul. Sapieżyńska 10 oraz ul. Marynarska 13

   

  - Petra Medica Sp. o.o. (Tel. 22 740 20 20)

  miejsce wykonywania badań – Warszawa   ul. Grochowska 166

   

  1. W terminie  do 25.07.2016r. do godz.  1600 kandydaci zobowiązani są dostarczyć do szkoły zawodowej , do której zostali zakwalifikowani, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ,
   (o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu),  które jest warunkiem znalezienia się na liście przyjętych do szkoły kształcącej w zawodzie.
  2. W sytuacji niemożności uzyskania zaświadczenia placówkach medycznych , kandydaci mogą zgłosić się, ze skierowaniem wydanym przez szkołę zawodową, do dowolnego lekarza medycyny pracy (usługa płatna).

Witamy na stronie wspomagającej rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych w Otwocku i Karczewie

25.04.2016

25 kwietnia rozpoczyna się etap rejestracji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoś swoją kandydaturę.